ngày

:

giờ

:

phút

01/ Thể lệ

Đối tượng tham gia cuộc thi là Công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước.

(Thành viên Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo không tham dự Giải)

Tác giả có tác phẩm đạt giải sẽ nhận được bằng chứng nhận, giải thưởng bằng tiền mặt và phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập theo quy định pháp luật.

Tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và các quyền liên quan. Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng, thù lao trưng bày triển lãm, bằng chứng nhận khi phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định pháp luật.

Ban Tổ chức có quyền sử dụng tác phẩm đạt giải và triển lãm để phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền về Giải thưởng, không nhằm mục đích thương mại, mà không phải trả bất cứ một khoản thù lao nào khác. Quyền nhân thân thuộc về tác giả.

Các tác phẩm khác (ngoài tác phẩm đạt giải và triển lãm), nếu được chọn sử dụng phục vụ cho công tác tuyên truyền, đơn vị sử dụng sẽ phải thỏa thuận với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và trả thù lao theo quy định.

THÔNG TIN CUỘC THI
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)
Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày phát động đến hết ngày 30/4/2024
https://congnghetutraitim.com
0334433939
02/ Giải thưởng
Hội đồng Giám khảo sẽ chọn một số tác phẩm trưng bày tại Lễ trao giải, các tác giả được hưởng nhuận ảnh là 3.000.000 đồng/tác phẩm.

Hội đồng Giám khảo sẽ quyết định việc trao riêng 2 bộ giải cho ảnh đơn và ảnh bộ hoặc trao chung tùy thuộc vào chất lượng tác phẩm.
dành cho
các tác phẩm ảnh
02 giải nhất
50 triệu đồng/giải
01 giải cho ảnh đơn & 01 giải cho ảnh bộ
04 giải nhì
40 triệu đồng/giải
02 giải cho ảnh đơn & 02 giải cho ảnh bộ
06 giải ba
30 triệu đồng/giải
03 giải cho ảnh đơn & 03 giải cho ảnh bộ
10 giải khuyến khích
10 triệu đồng/giải
05 giải cho ảnh đơn & 05 giải cho ảnh bộ
Hội đồng Giám khảo sẽ chọn một số tác phẩm trưng bày tại Lễ trao giải, các tác giả được hưởng nhuận ảnh là 3.000.000 đồng/tác phẩm

Hội đồng Giám khảo sẽ quyết định việc trao riêng 2 bộ giải cho ảnh đơn và ảnh bộ hoặc trao chung tùy thuộc vào chất lượng tác phẩm
dành cho
các tác phẩm video
01 giải nhất
50 triệu đồng/giải
02 giải nhì
40 triệu đồng/giải
03 giải ba
30 triệu đồng/giải
05 giải khuyến khích
10 triệu đồng/giải